ಸುಪರ್ ಆಫರ್ - ಈ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಉಚಿತ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ

og:image
ಲೈಮ್ ರೋಡ್ ಎನ್ನುವ ಆಪ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ.
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೈಮ್ ರೋಡ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 

 
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ರಿಜಿಷ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ. 
English Summary: । NeraNews.com is a leading daily news website, with latest updates from Politics, Sports, Crime, Science, Health, Latest Movie update, Matrimonial and other entertaining stories around the world. We have daily 20,000 page visitors.
\
Previous Post Next Post