ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ - ಶೇರ್ ಮಾಡಿ

og:image

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟ ನಟಿಯರು ಬೇಕಾಗಿದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹದಿನೈದು ವರುಷದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರ ಒಳಗಿನ ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 

ಇನ್ನು ಪುರುಷ ನಟರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ವಿದ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಈ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಾಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. 

9141744358 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಬಹುದು. 
 

English Summary: । NeraNews.com is a leading daily news website, with latest updates from Politics, Sports, Crime, Science, Health, Latest Movie update, Matrimonial and other entertaining stories around the world. We have daily 20,000 page visitors.

No comments